• ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
  • ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക
  • ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുക

2

എലീൻ കായ്

ജനറൽ മാനേജർ
ഇമെയിൽ:sales@qrcrusher.com
ഫോൺ: 0086-731-86368522
മൊബൈൽ: 0086-18973821771

471

ട്രേസി വാങ്

സെയിൽസ് മാനേജർ
ഇമെയിൽ:tracy@qrcrusher.com
ഫോൺ:0086-731-86368522
മൊബൈൽ:0086-15566530556
സ്കൈപ്പ്:tracy7250

8e850c6b

എലെയ്ൻ ചാങ്

സെയിൽസ് മാനേജർ
ഇമെയിൽ:elaine@qrcrusher.com
ഫോൺ:0086-731-86368522
മൊബൈൽ:0086-18874894557
സ്കൈപ്പ്: elainezyl2012

 

a8ef4ff92

ജാമി എൽവി

സെയിൽസ് മാനേജർ
Email:jamie@qrcrusher.com
ഫോൺ:0086-731-86368522
മൊബൈൽ:0086-15874282081
സ്കൈപ്പ്:jamielv1118

 

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക